Nabavka namjenskih kanti i kontejnera za primarno sakupljanje i razvrstavanje otpada u saradnji sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH

06.09.2022

Uz podršku i sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša FBiH u toku 2022 godine pokrenuta je aktivnost nabavke namjenskih kanti i kontejnera  za primarno sakupljanje i razvrstavanje otpada kako bi se obezbijedilo održivo upravljanje otpadom koji nastaje u kompaniji Menprom d.o.o. Gornja Tuzla.

 

Projekat je usmjeren na primarnu selekciju otpada odmah na izvoru nastanka, kako bi se što više otpadnog materijala (papir, plastika, staklo, biorazgradivi otpad) pripremilo za ponovnu upotrebu i reciklažu, odnosno kako bi se smanjila količina otpada za odlaganje na deponije.

 

Projekat obuhvata nabavku 3 seta kanti za selekciju otpada na papir, plastiku i staklo koje su postavljene u kancelarijskim prostorijama kompanije, kako bi zaposlenici mogli svakodnevno vršiti pravilno razvrstavanje otpada po grupama direktno na mjestu nastanka. Osim navedenog, izvršena je nabavka i 4  kontejnera zapremine 1100 l i 4 kante zapremine 120 l, za selekciju otpada koji nastaje u proizvodnim prostorijama kompanije.

 

Realizacijom ovog projekta stvoreni su uslovi za savremeno i ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom, povećana je količina selektovanog otpada i pojačana svijest zaposlenika o važnosti i pitanjima razvrstavanja, selekcije i reciklaže otpada.

 

Ukupna vrijednost projekta je 3.605,16 KM od čega je 1.894,60 KM sufinansirano od strane  Fonda za zaštitu okoliša FBiH.