Socijalni dan 2021: Srednjoškolci školske klupe zamijenili radnim mjestima

19.10.2021

Dana, 15.10.2021. godine,  ponovo  smo otvorili svoja vrata srednjoškolcima i postali  partner u implementaciji projekta pod nazivom “Socijalni dan 2021”. Riječ je o projektu koji se realizuje u saradnji sa  Asocijacijom srednjoškolaca u BiH kada srednjoškolci školske klupe zamijene radnim mjestima, a donirani  novac koji se prikupi na ovaj način ide u Fond Socijalnog dana i  koristi se za finansiranje omladinskih projekata širom BiH.

Na Socijalni dan srednjoškolci imaju priliku da odlaskom na radno mjesto steknu osjećaj za radnu atmosferu i upoznaju se sa osnovnim radnim procesima a kompanije ulažu u lokalnu zajednicu i mlade ljude, koji su snaga i moć današnjeg društva.

Ove godine radna mjesta smo obezbijedili za 10 učenika Srednje Hemijske  škole  u Tuzli, budućih nutricionista, mikrobiologa i hemijskih tehničara koji su svoj radni dan proveli u odjelu proizvodnje gdje su se upoznali sa  tehnološkim postupcima  i svim fazama proizvodnje od pripreme sirovine, termičke obrade pa do pakovanja i skladištenja.

Učenici su saslušali i kratko edukativno predavanje o važnosti higijene i kontrole kvaliteta u procesu proizvodnje mesa i mesnih prerađevina kao i o primjeni HACCAP-a,  IFS-a i drugih važnih principa i standarda od strane voditelja kontrole kvaliteta kompanije Menprom,  Mehičić Šeherzade.

Na kraju radnog dana učenici su se zahvalili na  mogućnosti da steknu nova znanja i zaključili kako će im ovo iskustvo zasigurno pomoći kako u daljem školovanju tako i pri donošenju budućih životnih odluka vezanih za njihovo obrazovanje.