TVC “Menprom Premi suhovina”

12.02.2019

Master verzija za TVC “Menprom Premi suhovina” u SD 4:3 formatu spremnom za emitovanje na televiziji može se preuzeti sa linka u nastavku.

“Menprom Premi suhovina”

– trajanje: 15 sekundi
– dostupni formati za emitovanje: SD 4:3 DV AVI

Link za preuzimanje: